Tiêu chí bán hàng

 

Những tiêu chí bán hàng của NhapHang.Vip

 • Luôn quý mến khách hàng.
 • Đối xử với khách hàng như với người bạn tốt nhất của mình.
 • Lắng nghe và thấu hiểu nhu cầu của khách hàng.
 • Đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
 • Định giá sản phẩm của công ty theo đúng giá trị thực được quy đổi thành tiền.
 • Chỉ cho khách hàng thấy giá trị được quy đổi thành tiền của những gì họ sẽ nhận được.
 • Làm cho khách hàng cảm thấy muốn thoả nguyện những nhu cầu của bản thân.
 • Chỉ ra những đặc tính của sản phẩm theo đúng ý muốn của khách hàng.
 • Sẵn sàng cung cấp sản phẩm bất cứ khi nào khách hàng muốn.
 • Mang lại cho khách hàng nhiều hơn mức họ lao động, dù chỉ một chút.
 • Thường xuyên cảm ơn khách hàng một cách chân thành.
 • Nhắc nhở khách hàng về giá trị thành tiền mà họ đã nhận được.

Chúc bạn thành công !!!